Zbiórki ofiar

Zbiórki ofiar na rzecz Kościoła na Wschodzie.

Jedną z form wsparcia kościoła na Wschodzie są zbiórki, organizowane najczęściej w parafiach. Typową formułą takiej zbiórki jest przyjazd do konkretnej parafii (lub innej wspólnoty) na niedzielę.

Do danej parafii przyjeżdżam na zaproszenie ks. Proboszcza (Rektora kościoła). W przypadku wsólnoty – na zaproszenie jej lidera. Będąc w parafii, głoszę słowo Boże na wszystkich niedzielnych mszach świętych, w miarę możliwości pomagam w posłudze konfesjonału. O ile jest takie pragnienie, spotykam się z parafianami poza mszą świętą. Wówczas jest spokojniejszy czas na wymianę doświadczeń i powiedzenia czegoś więcej na temat koscioła na Wschodzie.
Ofiary zbierane podczas zbiórki są przeznaczane na potrzeby duszpasterskie tutejszego kościoła. Rozliczenie zbiórki zostanie przekazane ks. Proboszczowi po wykorzystaniu zebranych środków.

W parafii istnieje możliwość zawiązania grupy, która podjęłaby modlitwę w intencji Kościoła na Wschodzie.

Strona opisuje pracę ks. Łukasza Mika, Misjonarza Miłosierdzia, pracującego w Diecezji Odesko-Symferopolskiej na Ukrainie.