Pomoc charytatywna

W Bałcie Siostry Miłosierdzia Bożego Wincentego a Paulo prowadzą świetlicę dla “dzieci ulicy”.

Dzieci (każdego dnia ok. 20-30), które przychodzą tam na zajęcia, pochodzą w dużej części z rodzin patologicznych, w szczególności dotkniętych problemem uzależnień. Staramy się pomagać tym dzieciom, a przez nie, docierać również do ich rodziców. Wychowankowie świetlicy mają zapewniony ciepły posiłek.

Jeżeli chcesz pomóc w funkcjonowaniu tego dzieła poprzez przekazanie konkretnych darów materialnych (środki finansowe, artykuły chemiczne, żywność o przedłużonym terminie ważności) proszę o kontakt.

 

Strona opisuje pracę ks. Łukasza Mika, Misjonarza Miłosierdzia, pracującego w Diecezji Odesko-Symferopolskiej na Ukrainie.