Lektorat

W ostatnią niedzielę czerwca, po prawie rocznym przygotowaniu, nasz ministrant Mikołaj przyjął posługę lektora w naszej wspólnocie parafialnej. W trakcie uroczystej liturgii zobowiązał się gorliwie wypełniać powierzone mu zadania. Symbolicznie mu została przekazana księga Pisma Świętego, które odtąd powinno stać się jego codzienną lekturą. To wszystko miało miejsce w Dzień Konstytucji Ukrainy. Stąd w trakcie kazania zwróciłem uwagę, że dla chrześcijan swoistą konstytucją jest Księga Ewangelii, gdzie jest opisany sposób postępowania, do którego wzywa nas Bóg.