Czuwanie – Zesłanie Ducha Świętego

W gruncie rzeczy wyszedłem z założenia, że z zaproszenia, by przyjść na Liturgię Wigilii Zesłania Ducha Świętego moi parafianie nie zechcą skorzystać. Będzie to Święto po prostu dla nas - mnie i s. Ani! Około południa w sobotę zadzwoniła do mnie prawosławna, pytając o Wieczorną Liturgię. To nas zmobilizowało do działania. Powstała okolicznościowa dekoracja, homilia poddana Duchowi Świętemu zaczęła szybciej dojrzewać... W sumie na godzinę 20.00 stawiło się kilkunastu parafian... Tej, która dzwoniła - nie było... Piękna liturgia - z sześcioma czytaniami i rozbudowaną modlitwą dziękczynienia i uwielbienia po komunii świętej -pozostanie jakiś czas w naszej pamięci... Myślę, że po raz pierwszy tak sprawowana w Prawdyne Wigilia Pięćdziesiątnicy wpisze się na stałe w kalendarz miejscowej wspólnoty.