Remont na chórze kościoła i inne bieżące sprawy (Ремонт церковного хору та інші поточні справи)

Dobiega końca dużo wcześniej zaplanowana pierwsza faza remontu na chórze kościoła. Wykonaliśmy betonową wylewkę dla wyrównania poziomu chóru (w środku było 10 cm niżej w porównaniu do obrzeży chóru!) i położyliśmy na całej powierzchni (ponad 70 metrów kwadratowych) ceramiczna płytkę… Ładnie wyszło. I musimy w tym momencie zatrzymać się.

Raz… zbliżamy się coraz bardziej do Paschy; dwa – wskutek znanej epidemii nie udało się uzyskać “zaplanowanych” środków na kontynuację prac – a te oparte będą na drewnie i szkle! (Także z tego powodu wyczekiwane bramy wjazdowe na przykościelna działkę muszą się stać jeszcze bardziej “wyczekiwanymi”).

Trochę ta nasza wspólnota ostatnio okrojona. Niektórzy zastosowali się do ścisłej kwarantanny domowej (lub domowo-sklepowej). Pomimo to i tak zostaliśmy zmuszeni podzielić się na dwie części zgodnie z wytycznymi państwowymi zaaprobowanymi przez kościół. I tak choćby wskutek słabszej frekwencji w tym roku na Zwiastowanie tylko dwie panie podjęły w uroczysty sposób dzieło duchowej adopcji…

Ostatnio też trochę częściej wożę parafian do lekarzy, szpitali… Prawdyne zostało bowiem odcięte od świata – przestały kursować regularne przewozy, a ludzie jak chorowali – tak dalej chorują.

Добігає до кінця значно раніше запланований перший етап ремонту церковного хору. Ми зробили бетонну стяжку для вирівняння рівня хору (в центрі вона була на 10 см нижче порівняно з краями хору!) і поклали на всю поверхню (понад 70 квадратних метрів) керамічну плитку… Вийшло гарно. І ми повинні на цьому моменті зупинитися.

По перше… наближаємося щоразу ближче до Пасхи; по друге – через відому епідемію не вдалося отримати «запланованих» коштів на продовження роботи – а вони будуть ґрунтуватися на дереві та склі! (Також з цієї причини очікувані вхідні ворота на  ділянку навколо церкви  повинні стати ще «очікуванішими»).

Останнім часом ця наша спільнота трохи порідшала. Деякі достосувалися до суворого домашнього (або домашньо-магазинного) карантину. Незважаючи на це, ми і так були змушені розділитися на дві частини відповідно до державних настанов, прийнятих церквою. І так наприклад, через меншу присутність на Благовіщення цього року лише дві жінки урочисто прийняли діло духовного усиновлення…

Останнім часом я трохі частіше забираю прихожан до лікарів та лікарень … Бо Правдине залишилося відрізане від світу – регулярні перевезення перестали курсувати, а люди як хворіли – так і хворіють.