podsumowanie roku 2019

Dobrze byłoby u kresu mijającego roku dokonać niewielkiego podsumowania tego, co się wydarzyło w 2019!

1. Od strony duszpasterskiej:

– zostało odwiedzonych kilkadziesiąt domów w ramach peregrynacji ikony św. Rodziny;

– dwukrotnie w ciągu roku udało się zapełnić kościół podczas liturgii tj. na Uroczystość Przemienienia Pańskiego (odpust parafialny) i w czasie zaślubin Swietłany i Walerego. Ponadto w Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego narodzenia uczestniczyło we mszach świętych 30-40 osób przy średniej liczbie ok. 12-15 w zwykłe niedziele w ciągu roku.

– dwukrotnie gościliśmy w kościele artystów z Prawdińskiego Domu Kultury. Szczególne wrażenia pozostawił po sobie koncert przygotowany w dniu naszego parafialnego odpustu;

– w ciągu roku w miarę regularnie odbywała się katecheza dzieci i dorosłych. W okresie wakacji miały miejsce również dziewięciodniowe rekolekcje nad M. Czarnym w Oczakowie dla dzieci i młodzieży;

– przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli we wszystkich odpustach parafialnych dekanatu chersońskiego, a także podczas uroczystości kościelnych w Mikołajewie, Basztance i Odessie;

-miał miejsce: jeden ślub, jeden pogrzeb (osoby niepraktykującej) , jedno dziecko przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej;

– pomoc materialna ubogim parafianom (w szczególności zakup lekarstw, żywności).

2. Od strony ekonomicznej zestawienie przychodów i rozchodów parafialnych uwidocznione zostało w poniższej tabeli:

Rok 2019Przychody
parafii
Rozchody
parafii
88153,65 zł96728, 47 zł
wpłaty indywidualne na konto8010,24 zł
ofiary przekazane z binacji mszalnych zgodnie z prawem własnym Diecezji1 335,88 zł
ofiary pozyskane w trakcie zbiórek dla parafii w Prawdyne i w trakcie rekolekcji prowadzonych przeze mnie poza parafią35 714,72 zł
wynagrodzenie własne przekazane z tytułu mojej pracy / pomocy w posłudze duszpasterskiej w innych parafiach11 915,19 zł
Pomoc Kościołowi na Wschodzie4 000,00 zł
Pomoc z Kirche im Not (z rozliczenia projektu)9 782,95 zł
inne ofiary17394,67 zł
wydatki na materiały budowlane27 599,30 zł
koszty robocizny prac budowlanych24 613,50 zł
koszty bieżąca działalności parafii (wszystkie łącznie oprócz prac remontowo-budowlanych)44 619,39 zł

Jak widać parafia kończy rok 2019 z ujemnym bilansem 8678,54 zł. 54% wydatków parafialnych stanowiły prowadzone prace budowlano-remontowe w parafii. Wśród nich trzeba wyróżnić m.in.:

– remont prowadzony na chórze kościoła: w jego ramach w przestrzeni chóru w pełni wyodrębniono pokój-mieszkanie dla kapłana i pokój gościnny, zbudowane drewniane schody (parter-chór i chór-poddasze, )zakończono prace tynkarskie i malowanie na chórze kościoła;

– budowę ogrodzenia kościoła (bez bram) – działka 0,21 ha;

– położenie płytki od frontu kościoła;

– umeblowanie zakrystii;

– prace porządkowe na terenie przykościelnym.

Ponadto poniesiono koszty związane ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej energii przy kościele i przygotowaniem dokumentacji dla dzierżawy wieczystej działki przykościelnej o powierzchni 0,2101 ha.

Większość tych prac stała się możliwa dzięki ofiarności naszych dobrodziejów. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. W intencji naszych dobrodziejów raz w miesiącu jest sprawowana msza święta, parafianie zaś w codziennej modlitwie powierzają Bogu ich intencje.

W 2020 roku chcielibyśmy dokończyć prace na chórze kościoła (położenie płytki ceramicznej – ok. 8000 zł), zamontować 2 bramy i 3 furtki w ogrodzeniu (ok. 8000 zł), położyć dalszy fragment kostki brukowej na placu kościelnym (ok. 10000 zł). W dalszej kolejności rozpocząć prace artystyczne zgodnie z projektem, który aktualnie przygotowują artyści z Chrześcijańskiego Stowarzyszenie Twórców Sztuki Sakralnej ECCLESIA z Krakowa.