PRZEMIEŃ NAS, PANIE

W tym roku dla nas było to 3. sierpnia. Uroczystość Przemienienia Pańskiego… Zaczęło się jednak wcześniej…

Zaproszenia… Pierwszy ks. Biskup Bronisław – to On wybrał ten dzień, I sobota miesiąca, w Godzinie Miłosierdzia. Kapłani z naszego dekanatu – przyjechali do nas wraz z parafianami księża z Chersonia, Oleszek, Tawrijska i Składowska. Były również z nami siostry: jedna nazaretanka i jedna duchowa córka św. Faustyny. Nadto dotarli pielgrzymi z Mikołajewa i odeskiej katedry – w osobach jej wikariusza i diakona Łukasza. Do przygotowania muzycznej oprawy zaangażował się chór z par. NSJ w Chersoniu z p. Nataszą – organistką i dyrygentką w jednej osobie.

Na Uroczystość stawili się również p. Lubow Szewczenko – Głowa Sielskiej Rady z Prawdyne i artyści z zespołu Prawdińskiego Budynku Kultury z p. Natalią Savicką na czele.

Przygotowania… Artyści z Prawdino przygotowywali w kościele przy naszym współudziale program…. Ostatecznie zaśpiewali kilka pieśni poświęconych tematyce rodziny (to była ich forma modlitwy za rodziny!) i wykonali anielski taniec Zwiastowania do Ave Maria. Zgromadzeni parafianie i goście byli pod wielkim wrażeniem talentów – tu trzeba zauważyć solistki p. Lidię i Natalię.

Nasze Panie… długo rozważały co i w jakiej kolejności ugotować, aby ugościć wszystkich obecnych… Logistyka tego przedsięwzięcia była dość skomplikowana… gdzieś trzeba zjeść (ostatecznie przed kościołem została zbudowana konstrukcja z dachem z plandeki i szesnastometrowego płótna, powstałego z pozszywania poszw i prześcieradeł!), na czymś (udało się znaleźć kilka stołów) i ze smakiem (upał, brak lodówek przy kościele nieco ograniczył fantazję naszych Pań)… Chyba było smacznie.

Liturgia… Chór zaśpiewał. Biskup wygłosił poruszającą homilię, w której odwołał się do przodów naszych parafian, wołających o przemianę serc obecnych… Setka zgromadzonych ludzi (wielu z obecnych – to prawosławni mieszkańcy Prawdyne) słuchała z uwagą słów naszego Pasterza. Parafianie (jak w każdą niedzielę) czytali Słowo Boże i przynieśli dary do ołtarza…. Podziękowania… Koncert…

Panie Boże, bądź uwielbiony za nasze Święto Przemienienia Pańskiego. Przemień nas, Panie!