modlitwa w intencji kościoła na wschodzie

Coroczne rekolekcje organizowane przez Poznańską Wspólnotę Modlitewną dla osób modlących się w intencji Kościoła na Wschodzie odbyły się w domu rekolekcyjnym przy klasztorze Sióstr Urszulanek w Lipnicy k. Poznania.

Przez 3 dni, od 21 do 23 czerwca zastanawialiśmy się nad tematem zaproponowanym przez Poznańską Grupę: Jak świadczyć o Jezusie i Jego Matce dzisiaj? Pomagał nam w tym kard. J. Ratzinger, którego teksty na temat kościoła stały się dla nas przewodnimi. W gruncie rzeczy rozważania zaczęły się koncentrować wokół trzech punktów:

  1. W centrum Kościoła jest Jezus Chrystus. To jest “Jego” Kościół, nie “nasz”. To Jezus świadomie go budował, my zaś staramy się odczytać Jego wolę. Zatem i dziś On jest w centrum… Dla nas ważne jest świadome i pobożne uczestniczenie w Eucharystii.
  2. Słowo Boże, które odsłania zamysł Boga względem każdego z nas i przeprowadza nas przez “ciemność”.
  3. Świadectwo jest wspólnotowe. Potrzeba znaleźć otwartą wspólnotę, która będzie miejscem rozwoju i formacji dla każdego z nas… Ważne są więzy braterskie, które chcemy budować, by wzajemnie przynosić siebie do Jezusa

Niech Jezus będzie uwielbiony za czas naszego spotkania z Nim… !