modlitwa w intencji kościoła na wschodzie

Coroczne rekolekcje organizowane przez Poznańską Wspólnotę Modlitewną dla osób modlących się w intencji Kościoła na Wschodzie odbyły się w domu rekolekcyjnym przy klasztorze Sióstr Urszulanek w Lipnicy k. Poznania.

Przez 3 dni, od 21 do 23 czerwca zastanawialiśmy się nad tematem zaproponowanym przez Poznańską Grupę: Jak świadczyć o Jezusie i Jego Matce dzisiaj? Pomagał nam w tym kard. J. Ratzinger, którego teksty na temat kościoła stały się dla nas przewodnimi. W gruncie rzeczy rozważania zaczęły się koncentrować wokół trzech punktów:

  1. W centrum Kościoła jest Jezus Chrystus. To jest “Jego” Kościół, nie “nasz”. To Jezus świadomie go budował, my zaś staramy się odczytać Jego wolę. Zatem i dziś On jest w centrum… Dla nas ważne jest świadome i pobożne uczestniczenie w Eucharystii.
  2. Słowo Boże, które odsłania zamysł Boga względem każdego z nas i przeprowadza nas przez “ciemność”.
  3. Świadectwo jest wspólnotowe. Potrzeba znaleźć otwartą wspólnotę, która będzie miejscem rozwoju i formacji dla każdego z nas… Ważne są więzy braterskie, które chcemy budować, by wzajemnie przynosić siebie do Jezusa

Niech Jezus będzie uwielbiony za czas naszego spotkania z Nim… !

MAma jest już na miejscu… wprowadzenie Ikony Matki Bożej Miłosierdzia

W niedzielę Miłosierdzia Bożego Matka opuściła grób swojego syna – Jezusa i zajęła miejsce przy Zmartwychwstałym… Nastąpiło tegoż dnia uroczyste wprowadzenie Ikony Matki Bożej Miłosierdzia do naszego kościoła.

Nasza Matka jest wierną kopią wizerunku z Ostrej Bramy. Nie ma złotej sukienki, nie ma Księżyca pod stopami – wygląda tak jak wileńska ikona w momencie, kiedy wyszła spod pędzla siedemnastowiecznego autora. Prosta kobieta, z której przebijają rysy Matki z oczami opuszczonymi w dół, rękoma skrzyżowanymi na piersi jakby chciała stojącego przed nią wziąć na swoje ramiona. Bardziej to Matka Zwiastowania niż Apokalipsy, choć jej głowę otaczają 42 świetliste promienie.

Naszą Matkę podarowała Pani Agata Białas. Wypisany na modlitwie przez nią wizerunek przed dwoma tygodniami przekroczył granicę razem z pomocą humanitarną dla sióstr nazaretanek z Chersonia od Caritasu Diecezji Rzeszowskiej. Matka przejechała bezpiecznie, moim samochodem, w towarzystwie makaronów, ryżu itd. Nie rzuca się w oczy. Wypisana została na desce o wymiarach 60 na 40 cm. Jest piękna.

Ikona w czasie liturgii została przyniesiona w procesji z darami przez Panią Raisę, starą już Matkę… Została pokropiona święconą wodą… Ale to ona ma poprowadzić do spotkania modlącego się przed nią z Maryją i Jej Synem.