Kolędowanie u świętej rodziny

Przyszli do Kościoła kolędnicy… Anioły, św. Mikołaj a nawet ukraiński czort z rogami w narodowych barwach… Przyszli pomodlili się jak potrafili (większość z nich prawosławna) i zaśpiewali na mszy świętej razem z nami kolędy i pastorałki zwane tu szczedriwkami… i po mszy świętej dali jeszcze krótki koncert.

Przyszli, przyjęli razem z nami błogosławieństwo od Świętej Rodziny pochylając się przed ikoną z Jej wizerunkiem , zobaczyli naszą liturgię, małżonków odnawiających więzy małżeńskie… i gościnność naszej wspólnoty.

Po mszy spotkanie – agapa – nasi parafianie zostali dłużej… i zaśpiewali – sami już – jeszcze kilka kolęd…

I tak oto w naszej parafii rozpoczął się Rok Rodziny, jaki w 2019 r. będzie przeżywać ukraiński Kościół.

Kolędnicy…
Nasz niedosłyszący Pan Mikołaj gra na bajanie…
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich…