Spotkanie misjonarzy miłosierdzia w Rzymie

Zacznę od tego,  że bardzo mi się nie chciało jechać do Rzymu. Był moment, kiedy wewnętrznie byłem przekonany, że ten wyjazd nie ma wielkiego sensu. Bowiem aktualnie moja posługa ma bardzo prosty charakter w ozorkowskiej parafii… Nie biorę udziału w spektakularnych wydarzeniach, ewangelizacjach – choćby nawet wspominając Jubileusz Miłosierdzia w mojej odeskiej Diecezji… Ów powierzony mandat nie przekracza zwyczajnej, duszpasterskiej pracy…

Mimo to odczuwam radość, że nie uległem pokusie pozostania w domu, bo ten czas podczas spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę do Spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji był czasem bardzo cennym… wewnętrznie odnawiającym – rzekłbym dla mnie – dobre rekolekcje, w czasie których mogłem posłuchać kard. R. Sarah, abpa G. Rysia, abpa R. Fisichelli, abpa O. R.  Arenasa; to czas wsłuchiwania się w kluczową tematykę dla posługi misjonarzy miłosierdzia – t. j. sprawowania sakramentu pokuty.

Więcej informacji na temat przebiegu spotkania można znaleźć:

Franciszek do Misjonarzy Miłosierdzia: Bóg okazał mi swoje miłosierdzie. To jest klucz