Rekolekcje kapłańskie

W dniach 23-26 października w Hajworonie (obl. kirowogradzka) odbyły się rekolekcje dla kapłanów naszej Diecezji. W tym roku mogliśmy wysłuchać nie tyle profesora, a świadka wiary – bpa Antoniego Pacyfika Dydycza OFM. Zaczął on od prostego faktu, że te rekolekcje mogą być jego ostatnimi w życiu i są one podsumowanie jego duchowej drogi… Ojciec rekolekcjonista dzielił się swoim widzeniem i przeżywaniem kościoła Jezusa Chrystusa, w które wplatał liczne anegdoty oraz wątki historyczne, dotykające Kościoła na Wschodzie. Te ostatnie pokazały istniejący niestety podział wewnątrz naszego prezbiterium… W jego konferencjach były mocny obecny duch papieża Jana Paweł II, Soboru Watykańskiego II, a nade wszystko perspektywa zakonnika…