Czas rek(olek)(reac)cji

Druga połowa lipca upływa pod znakiem rekreacyjnych rekolekcji dla dzieci i młodzieży… organizatorem jest świetlica (czyli nasze siostry, którym nieco dopomaga br. Wania – misjonarz, jaki przebywa u nich na praktykach). Tematy obu serii jednakowe: pragnienia, wiara, misja, powołanie – w oparciu o ścieżkę duchową św. Katarzyny… – uczestnicy różni: najpierw młodsze dzieci, potem młodzież. Ksiądz… wspomaga jak może i gdzie może – od kościoła i sakramentów po letni basen, który kilka lat temu Czcigodny Poprzednik zbudował za pieniądze niemieckiego kościoła.