Odwiedziny w Prawdino (i w Chersoniu)

Człowieka ciągnie na “stare śmieci”, jak to ujmowałem, w czasie różnych spotkań Wielkanocnego Poniedziałku w parafiach w Chersoniu i Prawdino, w których jeszcze ubiegłoroczną Paschę świętowałem. Jadąc tam, towarzyszyło mi, pomimo ulewnego deszczu, uczucie podobne do tego, jakiego doświadczali Apostołowie, kiedy pojawił się na ich ścieżce, w drodze do Emaus Nieznajomy… Moje serce pałało! Doświadczenie spotkania ze Zmartwychwstałym!