Pascha 2017 A.D.

Piękno doświadczenia uczniów w drodze do Emaus zawiera się w jego zwyczajności…

Zgorzknienie i frustracja [uczniów]… zmienia się w żar serc. Zobaczyli Pana, którego życie i śmierć były aktem dzielenia się – dzielenia z innymi całej swojej osoby, życia i krwi. Żył dla innych.

Rozpoznali tego kogoś-dla-innych po łamaniu chleba. 

(kard. L.Tagle, Ludzie Wielkiej Nocy) 

 

Niech ten święty czas spotkań ze Zmartwychwstałym Jezusem napełni Ciebie i Twoich Najbliższych Jego siłą, abyście stawali się jeszcze bardziej dla innych.

Niech Jezus błogosławi Wam  

Z modlitwą

i wdzięcznością za wszelką okazywaną pomoc

x. Łukasz