II etap peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego

W dniach 16-23 października wraz z s. Leonią (Tawrijsk) i s. M. Bazylianą (Radom) prowadziłem II część peregrynacji kopii łagiewnickiego obrazu w kościołach stacyjnych naszej Diecezji…

Zaczęło się w Godzinie Miłosierdzia, w niedzielę 16. października w starożytnym mieście, liczącym już 2500 lat… Do Biełogradu Dniestrowskiego, bo o tym mieście mowa, przyjechali również pielgrzymi z Izmaiła. Liturgia, modlitewne czuwanie, możliwość osobistego spotkania z Jezusem Miłosiernym, uszanowania (dotknięcia) Obrazu… w każdym następnym miejscu było podobnie…

18. październik – to była już Bałta. Tegoż dnia, w święto Łukasza Ewangelisty, zostałem zwolniony z obowiązków Proboszcza tamtejszej parafii i na moje miejsce wprowadzono ks. Henryka, doświadczonego misjonarza, z 20-letnim stażem pracy na Ukrainie… Przedłużeniem liturgii stała się swoista agapa imieninowa w parafialnym domu… To dekanalne spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze… Obraz pozostał w Bałcie jeszcze kolejne dwa dni podczas których odbywały się katechezy o Bożym Miłosierdziu dla najmłodszych parafian, wychowanków świetlicy, prowadzonej przez Siostry szarytki.

Kolejny punkt podróży to Rozdzielna, parafia Bożego Miłosierdzia. Nocne czuwanie modlitewne skłoniło do przyjazdu w to miejsce odeską młodzież, która jest częstym gościem u gospodarza “nieerygowanego sanktuarium”, o. Jana… Tu na prośbę Proboszcza obraz nawiedził także kaplicę w Dacznym, poświęconą św. Janowi Pawłowi II (na marginesie wezwanie zostało nadane jeszcze pół roku przed beatyfikacją papieża) w liturgicznym Dniu Jego wspomnienia.

Całość peregrynacji została zwieńczona w Odessie.  Tam podczas niedzielnej liturgii o godz. 11.00 Ksiądz Biskup Bronisław Biernacki zawierzył Bożemu Miłosierdziu Diecezję, której nieprzerwanie od 2002 r. jest Pasterzem…