Rozliczenie

W czasie mojego pobytu w Chersoniu i Prawdino (12.06.2015-15.09.2016), przeprowadziłem zbiórki, głównie w polskich kościołach, na potrzeby tych parafii. Zebrałem łącznie 60433,79 zł.

Zebrane środki zostały wydatkowane w następujący sposób (liczone na podstawie rozrachunków): prace remontowe w Prawdino – 41036,95 zł, wydatki duszpasterskie w Prawdino – 9977,95 zł oraz wydatki duszpasterskie w Chersoniu – 6061,17 zł. Powyższa kalkulacja nie uwzględnia ofiar indywidualnych, składanych na zadanie celowe w Chersoniu (duszpasterstwo dzieci i młodzieży), które były budżetowane na bieżąco.

Chciałbym  w tym miejscu podziękować wszystkim naszym ofiarodawcom. Parafinie z Prawdino i Chersoniu objęli Was swoją codzienną modlitwą, zaś ja w każdym miesiącu sprawowałem mszę św. w intencji naszych dobrodziejów. Dziękuję również za wszelkie przekazywane dary – zabawki, artykuły szkolne, środki chemiczne i kosmetyczne, pieluchy i inne. Są one na bieżąco przekazywane do potrzebujących rodzin, głównie z Prawdino.

Jednocześnie proszę o dalszą pomoc. Będzie ona wykorzystywana dla osób w moim nowym miejscu posługiwania.