Święto Świętej Rodziny…

1Tego dnia liturgia obfitowała w wielość wydarzeń:

– Siostry Nazaretanki odnowiły swoje śluby zakonne (dla nich ten dzień jest patronalnym świętem);

– Pary małżeńskie odnowiły swoje przyrzeczenia, które składały na początku wspólnej drogi;

– Rodziny zostały pobłogosławione ikoną Bożej Rodziny… A po liturgii – piękny koncert dwóch połączonych chórów – Narodowego i Akademickiego wraz z towarzyszącą im orkiestrą, które wykonały Noworoczny koncert pod batutą pana Michała Wargon z pobliskiego Domu Kultury…

2 3 4