Roraty

1Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum…Niebiosa spuście nam rosę… Sprawiedliwego wylejcie chmury… każdego środowego i sobotniego poranku rozlega się pieśń będąca kwintesencją adwentowego oczekiwania…

Roraty w Chersonie mają III etapy:

Etap I – godz. 6.30 – modlitwa jutrzni (zwanej laudesami) recytowana wedłg mniszego zwyczaju recto tono (na  stałym tonie)… to dla najwytrwalszych!

Etap II – godz. 7.00 – msza wotywna ku czci Matki Bożej – rozpoczyna się w ciemnościach, które przenika tylko blask świec… w czaie śpiewu Chwała na wysokości Bogu nastaje jasność… czekamy wraz z brzemienną Maryją na narodzenie Jezusa, Zbawiciela rodu ludzkiego.

Etap III – godz. 7.50 – śniadanie i gorąca herbata (vel kawa) dla zmarźnietych parafian… rozmowy przy stole, czas dzielenia się sobą…

2 3