Adwent w pełni…

7a83be_f790392db86846319c0049697059d1a4Dobiega końca druga niedziela Adwentu (zakryła wspomnienie św. Mikołaja)… Dzisiejsza Ewangelia przepełniona jest radością płynącą z orędzia wznoszonego przez św. Jana Chrzciciela – Prostujcie drogi Panu…

Tak pomyślałem, czytając Łk 3, 5, że to może być ewangelia o jamach na ukraińskich drogach – kiedy przyjdzie Mesjasz nie będzie już dziur, głatki asfalt… To tylko przenośnia, ale jest w niej coś. Nadzieja! Nie traćmy nadziei na lepsze jutro – Pan Bóg chce prostować krzywe drogi naszego życia. To, co bolesne i trudne chce przemienić; to, czego się lękamy – przepracować w nas – po to jest Adwent, czas czynnego oczekiwania, czas pracy nad sobą, w drodze do Boga!