Ojczyzno moja…

2 października przyjechałem do Polski… Trzy kolejne niedziele to czas głoszenia Słowa Bożego i proszenie o wsparcie działań duszpasterskich w parafii Prawdino. To czas spotkań z ludźmi, którzy dotknięci świadectwem pracy w tamtej parafii, otwierają swoje serca i wspomagają nas – zarówno duchowo, jak i materialnie. Jest to swoista duchowa wymiana – bowiem w każdym miesiącu jest sprawowana eucharystia w intencji ofiarodawców a parafianie każdego dnia modlą się na różańcu za swoich dobrodziejów.