Dzień Pański

Jeżeli popatrzymy na dzisiejszą ewangelię zobaczymy coś interesującego… Jezus, będąc w drodze, mówił swoim uczniom, że zostanie zabity, że zmartwychwstanie… oni zaś milczeli…

Dotarłwszy do miasta, zawołał swoich uczniów, a oni milczeli, bo posprzeczali się pomiędzy sobą…

Czasami milczymy, bo nie chcemy przyjąć prawdy, która nam nie do końca odpowiada…

Czasem milczymy, bo nie mamy odwagi pojednać się z tym, z którym się posprzeczaliśmy…

Niedziela dla księdza to czas posługi – msza święta, konfesjonał… ale był dziś radosny akcent, po mszy świętej moi parafianie zobaczyli, że można w niedzielę odpoczywać – piękna integracja przy ognisku w Prawdino… Niedziela jest dniem radości i wspólnego świętowania! Dziś nie milczeliśmy!

1 2