XX Marsz “Konary”

1W maju 1915 r. I Brygada Legionów Polskich stoczyła na swoim bojowym szlaku bitwę pod Konarami. Dziś zakończyły się trzydniowe uroczystości, upamiętniające bohaterską walkę ówczesnych legionistów, będących pod dowództwem J. Piłsudskiego. Na pamiątkę tych zmagań w 1996 r. rozpoczęto organizować Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich po Ziemi Sandomierskiej “Konary”. W tym roku odbył się Jubileuszowy XX Marsz. Po 10-letniej przerwie powróciłem na szlak, tym razem już nie jako strzelec, lecz kapłan. W południe przy obelisku, upamiętyniającym krwawe boje, sprawowałem eucharystię wraz z kapłanami dekanatu klimontowskiego, której przewodniczył J.E. bp Edward Frankowski. Przebieg bitwy można znaleźć na stronie internetowej tarnobrzeskiego “Strzelca”, do którego kiedyś przynależałem http://www.strzelec.tbg.net.pl/przebieg-bitwy-pod-konarami.

 

Na zdjęciach:

– msza św. polowa przy obelisku pod przewodnictwem bpa E. Frankowskiego;

– strzelcy JS 2002 im. Oddziału Partyzanckiego AK “Jędrusie” przed wejściem na cmentarz legionistów w Górach Pęchowskich;

2