Krzywe Jezioro

1Od przeszło tygodnia jestem w Krzywym Jeziorze. Jest to nieduże miasteczko położone przy szosie (wg Ukraińców – autostradzie) Odessa-Kijów, ok. 200 km. na północ od Odessy. I właśnie ta lokacja czyni w jakiś sposób to miejsce atrakcyjnym. Produkuje się tu słynną wodę źródlaną Krywoozerską, a  tak poza tym to trudno znaleźć jakiejś inne zakłady pracy na terenie miasteczka. Co ciekawe Krywe Ozero nie jest zgazyfikowane. Przypuszczam, że mogła to być swoista kara dla mieszkańców (żyło tu niegdyś sporo Polaków-przesiedleńców) , nie sympatyzujących z władzami Związku Radzieckiego. Z resztą przed tutejszym „urzędem miasta” stoi cokół z obalonym już pomnikiem Lenina. Tylko napisał na obelisku wskazuje, że wcześniej stanowił on podwalinę pod potężną postać wodza Rewolucji Październikowej.

Czytaj dalej Krzywe Jezioro