Formacja

W tej zakładce znajdziesz materiały formacyjne, których jestem autorem. Baza dostępnych tekstów i nagrań będzie sukcesywnie zwiększana.

Artykuły – są to teksty o charakterze naukowym i popularnonaukowym, niektóre z nich były wydane w formie drukowanej.

Formacja liturgiczna – znajda się tu teksty (katechezy) dotyczące liturgii. Ponadto rozważania paraliturgiczne (np. Drogi Krzyżowe, adoracje…).

Katechezy –  cyklicznie będą ukazywały się kolejne odcinki w ramach określonych tematów. Rozpoczniemy od komentarzy do IV części KKK poświęconemu modlitwie.

Rekolekcje i dni skupienia – będą tu konferencje wygłoszone w ramach rekolekcji, dni skupienia.

Strona opisuje pracę ks. Łukasza Mika, Misjonarza Miłosierdzia, pracującego w Diecezji Odesko-Symferopolskiej na Ukrainie.