Od Zesłania Ducha Św. do Bożego Ciała

Czas w Prawdyne, przynajmniej dla małej garstki, płynie w rytmie roku liturgicznego. W tym roku udało się nam kontynuować tradycję zapoczątkowaną w ubiegłym roku i po raz drugi zebraliśmy się na dłuższej liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego, przypominającej noc czuwania Paschalnego. Po raz pierwszy natomiast wyruszyła procesja Bożego Ciała ulicami wioski. Dotąd odbywała się albo wewnątrz Kościoła albo na placu przykościelnym… Parafianie przygotowali cztery symboliczne ołtarze składające się z obrazu (ikony), stolika nakrytego białym obrusem i bukietu kwiatów. Po mszy świętej procesja przeszła zgodnie z wyznaczoną trasą. W drodze zaśpiewaliśmy litanię do Matki Bożej i Serca Jezusowego oraz pieśni eucharystyczne i maryjne… Trochę nietypowo, ale dzięki temu udało się włączyć większość z naszej maleńkiej garstki do śpiewu. Niewielka liczba gapiów, jaka nas obserwowała w centrum w centrum, i tak chyba nie zrozumiała sensu tej modlitwy… A prosiliśmy o urodzaj, błogosławiąc Najświętszym Sakramentem domy, ogrody i pola; a także, by Pan Bóg zachował nas od głody, ognia i wojny.

Poza tym codzienność… Mało nas. Kilka naszych pań wzięło sobie i w tym roku na serce troskę o przykościelny teren i pod wodzą Pani Luby pielęgnuje rośliny i regularnie odchwaszcza rabatki z kwiatami i krzewami… Z kolei w kościele dokonaliśmy zmian w ustawieniu w prezbiterium – zawisła figura Jezusa Ukrzyżowanego (dar od Pana Jacka), zostało wmurowane tabernakulum na stałe w ścianę, całun został przewieszony wyżej, pojawił się obraz Ostatniej Wieczerzy (dar od Pana Arkadiusza) i przed ołtarzem figura piety. Z kolei w nawie bocznej została powieszona ikona św. Józefa (dar od Pani Agaty). Dziękujemy naszym dobrodziejom za ten wkład w upiększanie parafialnej świątyni.

I rozpoczął się czas przygotowania do centralnej Uroczystości naszego Jubileuszu 175-lecia, którą planujemy 6. sierpnia o godz. 12.00, na którą już teraz zapraszamy!