Święta Założycielka…

Wczoraj była trochę niespodziewana Uroczystość, św. Luizy de Marijak, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Wincentego a Paulo…, czyli naszych bałckich szarytek.

O 13.00, w ich domowej kaplicy odbyła się uroczysta liturgia, w której dziękowaliśmy Bogu za Matkę Założycielkę, pokolenia sióstr, które przekazywały charyzmat założycielki (pracy z najuboższymi) i za nasze siostry, które przesłanie św. Luizy realizują w pracy z dziećmi z rodzin, głównie patologicznych, w ramach prowadzonej przez nie świetlicy (kryzysowo dostępnej całą dobę)… Po mszy wspólny obiad z najstarszymi wychowankami, działającej od 10 lat świetlicy.

Można powiedzieć, że to dzieło miłosierdzia dźwiga całą parafię… a św. Luiza cieszy się swoimi córkami…

Pracę naszych sióstr można podejrzeć:

https://youtu.be/eaLrNOAbd9g

Na zdjęciu nasze siostry (nie tylko z Bałty!) podczas liturgii 25.03.2017, kiedy to odnawiały swoje śluby… Zdjęcie za: www.szarytki.com.ua