Święto Świętej Rodziny…

1Tego dnia liturgia obfitowała w wielość wydarzeń:

– Siostry Nazaretanki odnowiły swoje śluby zakonne (dla nich ten dzień jest patronalnym świętem);

– Pary małżeńskie odnowiły swoje przyrzeczenia, które składały na początku wspólnej drogi;

– Rodziny zostały pobłogosławione ikoną Bożej Rodziny… A po liturgii – piękny koncert dwóch połączonych chórów – Narodowego i Akademickiego wraz z towarzyszącą im orkiestrą, które wykonały Noworoczny koncert pod batutą pana Michała Wargon z pobliskiego Domu Kultury…

Czytaj dalej Święto Świętej Rodziny…

Boże Narodzenie…

1Intensywny czas przygotowań i przeżywania czasu Bożego Narodzenia w dwóch naszych parafiach… zaczęło się od wieczornej Pasterki w Chersoniu (zdj. 3 od góry) i Wigilii, do której zasiadło 12 osób (zdj. 2). 25 XII msze święte odbywały się w Chersoniu (rano i wieczorem) jak i w Prawdino (zdj. 1), gdzie także miała miejsce Bożonarodzeniowa scenka (zdj. 4). W tym czasie wspomógł nas swoją pracą o. Kazimierz ze Lwowa, który rokrocznie odwiedza chersońską parafię… przyjeżdżał już za odległych czasów ks. Piotra Małego.

Czytaj dalej Boże Narodzenie…

Rekolekcje Adwentowe w par. MB Różańcowej w Mikołajewie

W dniach 18-20 XII przebywałem w parafii Matki Bożej Różańcowej w Mikołajewie. Na zaproszenie ks. Pawła głosiłem tam rekolekcje adwentowe. W kolejnych dniach pochylaliśmy się wraz z uczestnikami tego skupienia na osobach: św. Józefa – męża sprawiedliwego, Elżbiety i Zachariasza – małżeństwa żyjącego bezinteresownie i Maryi – pookornej Służebnicy przepełnionej radością. Teksty rozważań rekolekcyjnych (w języku ukraińskim) można znaleźć w zakładce Formacja. Czas rekolekcji jest również dla głoszącego czasem zatrzymania i refleksji. Dziekuję Panu Bogu za ten czas!

Adwent w pełni…

7a83be_f790392db86846319c0049697059d1a4Dobiega końca druga niedziela Adwentu (zakryła wspomnienie św. Mikołaja)… Dzisiejsza Ewangelia przepełniona jest radością płynącą z orędzia wznoszonego przez św. Jana Chrzciciela – Prostujcie drogi Panu…

Tak pomyślałem, czytając Łk 3, 5, że to może być ewangelia o jamach na ukraińskich drogach – kiedy przyjdzie Mesjasz nie będzie już dziur, głatki asfalt… To tylko przenośnia, ale jest w niej coś. Nadzieja! Nie traćmy nadziei na lepsze jutro – Pan Bóg chce prostować krzywe drogi naszego życia. To, co bolesne i trudne chce przemienić; to, czego się lękamy – przepracować w nas – po to jest Adwent, czas czynnego oczekiwania, czas pracy nad sobą, w drodze do Boga!

Roraty

1Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum…Niebiosa spuście nam rosę… Sprawiedliwego wylejcie chmury… każdego środowego i sobotniego poranku rozlega się pieśń będąca kwintesencją adwentowego oczekiwania…

Roraty w Chersonie mają III etapy:

Etap I – godz. 6.30 – modlitwa jutrzni (zwanej laudesami) recytowana wedłg mniszego zwyczaju recto tono (na  stałym tonie)… to dla najwytrwalszych!

Etap II – godz. 7.00 – msza wotywna ku czci Matki Bożej – rozpoczyna się w ciemnościach, które przenika tylko blask świec… w czaie śpiewu Chwała na wysokości Bogu nastaje jasność… czekamy wraz z brzemienną Maryją na narodzenie Jezusa, Zbawiciela rodu ludzkiego.

Etap III – godz. 7.50 – śniadanie i gorąca herbata (vel kawa) dla zmarźnietych parafian… rozmowy przy stole, czas dzielenia się sobą…

Czytaj dalej Roraty